Læreren er bekymret for Vilde fordi hun går sammen med andre ungdommer som hun vet har blitt tatt for å røyke på skolen og prøve hasj. Hun har begynt å skulke sammen med noen fra denne gjengen. Hun forteller at hun er stille, hun har problemer hjemme og hun gjør ikke lekser. Drop-In medarbeideren bestemmer seg for å snakke med Vilde om elevrollen og ønsker å ta tak i det siste, nemlig lekser. Han har mistanke om at Vilde har dårlig tilknytning til klassen og fordi hun slipper unna lekser, har hun sluttet å orientere seg etter skolens forventninger og andre elever. Læreren informerer Vildes foreldre og spør Vilde om hun kan tenke seg å være med på Drop-In. Det kan Vilde og Drop-In medarbeideren planlegger hvordan han skal legge frem bekymringen for å få frem Vildes ønske om forandring. Drop-In medarbeideren har også tatt kontakt med en miljøarbeider i kommunen som jobber i fritidsklubben på stedet, for å kunne tilby Vilde en fritidsaktivitet.

Introduksjon

Drop-In medarbeideren legger frem lærerens bekymring for Vilde. Hun lytter og er med i samtalen. Han forteller om fritidsklubben som Vilde allerede kjenner og har vært på en del ganger. Han spør om hun vil delta mer der fordi de trenger en som kan være med på arrangere konserter og som kan delta i et team som har dette ansvaret. Det blir Vilde glad for og sier ja til å møte opp der førstkommende mandag. Drop-In medarbeideren sier også at læreren har nevnt at hun ikke gjør lekser og han foreslår at de kan jobbe litt med det. Vilde går i tiende klasse og har søkt på helse- og sosialfag. Drop-In medarbeideren spør Vilde om hun har klassens lekseplan. Den har hun i penalet. De ser på den sammen og Drop-In medarbeideren spør om det er to fag hun kan tenke seg å satse på det siste halve året av ungdomsskolen. Selv om hun er ferdig der nå, trenger hun gode arbeidsvaner på videregående. Vilde er enig i dette og ønsker å forandre sin elevrolle og begynne å gjøre lekser. Til neste gang de møtes skal Vilde gjøre samfunnsfagleksa og prøve å svare på et spørsmål læreren stiller i timen. Drop-In medarbeideren skriver logg fra møtet og kan forberede neste møte ut fra det.

Oppfølging

Neste gang de møtes har Vilde gjort leksa og hun har svart på spørsmål i timen. Drop-In medarbeideren har snakket med læreren og vet at dette er tilfellet. Han roser Vilde for dette og spør hvordan det var å være i samfunnsfagtimen. Vilde synes at det var litt lettere å følge med når hun hadde en plan for hva hun skulle gjøre i timen. Tiden gikk fortere enn når hun ikke er fokusert på svare på spørsmål. Det var litt mindre kjedelig.

Drop-In medarbeideren og Vilde møtes en gang i uken og de velger ut lekser og hvordan Vilde kan sette av tid til lekser, hvor i huset hjemme hun kan gjøre lekser og når på ettermiddagen det er best for henne å gjøre dem.

Oppsummering

Når sommeren kommer, må Drop-In tiltaket på skolen avsluttes fordi Vilde skal gå over i videregående. Hun har oppnådd den forandringen hun ønsket seg. Hun gjør lekser og får en mer aktiv elevrolle som gjør at det er mer interessant å delta i timene. Dette resulterer i at Vilde har forbedret karakterene sine i de fagene hun satset på. Endringene skjedde etter syv møter.

Avslutning

Vilde er også aktiv deltager i teamet på fritidsklubben. Der følger de med Vilde videre når hun går over i videregående. Deler av vennegjengen er den samme, men de følges tett opp av miljøarbeideren som har ansvar for kommunens fritidsklubb.