Planlegging

Arne har en funksjonsnedsettelse som gjør at han har vært lite fysisk aktiv. Mor har fått informasjon om Drop-In metoden og håper at Arne ønsker endring. Når Drop-In medarbeider på rehabiliteringsinstitusjonen tar kontakt med Arnes lærer på lokalskolen, forteller hun at han har en positiv utvikling og at han trives. Hun er imidlertid bekymret for hans innsats i kroppsøvingsfaget.

Introduksjon

Når Drop-In medarbeideren møter Arne, bruker de tid på å bli bedre kjent med hverandre. Arne får vite om mors og lærers bekymring, og når samtalen dreies til gymtimene forteller Arne at han kan tenke seg å bli sterkere i armene. Det er en øvelse som de blir testet på i gymmen, og han synes det er veldig tungt. Han er den som klarer å henge kortest tid etter armene i stangen. Han skulle ønske han kunne henge like lenge som Tobias, som henger lengst. "Hvem er det som henger nest kortest da"? spør Drop-In medarbeideren. Arne sier at det er Stian, og de blir enige om at det er lurt å sammenlikne seg med Stian, som bare er litt sterkere enn Arne. Da kan du ha det som mål; at du skal klare å hegne lengre enn Stian. De avtaler å gå sammen til treningsrommet neste dag for å finne ut hvor sterk Arne er nå. Dette må de gjøre for å lage et treningsprogram som passer til Arnes utgangspunkt.

Oppfølging

Drop-In medarbeideren og Arne tester ut hvor sterk han er og lager et treningsopplegg for hele rehabiliteringsoppholdet. Det inneholder progresjon i antall repetisjoner, og i selvstendighet for gjennomføring. Først trener Arne sammen med Drop-In medarbeideren, deretter trener han aleine,deretter får han med seg en venn på gruppa. De snakker om at Stian også kan bli sterkere, og at det er viktig å sammenlikne seg med seg selv også. Øvelsene gjennomføres etter planen. De snakker om å øve opp viljestyrke og ha guts, og at det er en del av treningen. De snakket også om treningsverk som en naturlig del av trening.

Siste dag av rehabiliteringsoppholdet møtes de for å teste ut hvor lenge Arne klarer å henge etter armene, og teste hvor mange repetisjoner han klarer på de andre øvelsene han har trent på. Drop-In medarbeideren snakker om hvor viktig det er at han tror på at han klarer å henge litt lenger. Det handler om å trene opp «viljemuskelen» også. Arne setter personlig rekord på alle øvelsene som han hadde trent på. Han er sliten, men smiler bredt.

"Du har erfart at du klarer å trene på egen hånd når du er her. Nå skal du hjem på skolen, hvordan blir det?» Arne sier han skal fortsette med øvelsene, han vet ennå ikke om han kan henge like lenge som Stian.  De avtaler hvordan Arne skal gjennomføre treninga hjemme, og  at de skal snakkes via Skype.

Drop-In medarbeideren bruker loggen for å skrive inn Arne sitt ønske om endring i rapporten, hva han har øvd på, og hvordan det har gått. Rapporten sendes fra institusjonen til hjem og skole. Hvilken metode som er brukt beskrives også.

Samtalene fortsetter de neste tre ukene via Skype. Arne glemmer treningen noen dager og har dårlig samvittighet. Prøv å kjenne etter og husk godfølelsen etter at du har gjennomført treningen, da er det lettere neste gang. "Ja, for det er regelmessig trening som hjelper for bedre helse", sier Arne.

Oppsummering

På oppsummeringsmøtet forteller Arne læreren hva han har jobbet med å endre og hvordan han har gjort det. Læreren roser Arne for jobben, og planlegger øvelsen som en del av gymtimen om to dager. Da får Arne testet seg opp mot Stian. De avtalte nytt møte dagen etter gymtimen. "Jeg klarte å henge like lenge som Stian", sier Arne strålende. Arne sier at resten av gymtimen gikk i en fei! "Dette klarte du på egen hånd, Arne, det var ditt initiativ, og du som har gjort jobben", sier Drop-In medarbeideren.

Avslutning

På fire uker klarer Arne å nå sitt mål, og Drop-In avsluttes. "Jeg trodde ikke at jeg kunne klare å bli sterkere, men det klarte jeg", sier Arne litt forundret.