På dette nettstedet presenteres Drop-In-metoden.

Drop-In-metoden har sitt teoretiske utgangspunkt i en doktoravhandling i pedagogikk av Jorunn H. Midtsundstad fra 2010. Metoden og nettsiden er utviklet med midler fra Kriminalitets -og rusforebyggende råd (KRÅD), Helsedirektoratet og Universitetet i Agder. Nettstedet er utviklet gjennom Helsedirektoratets satsningen: Psykisk helse i skolen og skal bidra til å gjøre metoden kjent. Målet er å øke mulighetene for individuell inkludering i skolen og samordning av skolens og kommunens forebyggende arbeid.

Innholdet på denne nettsiden er utviklet av professor Jorunn H. Midtsundstad ved Universitetet i Agder i samarbeid med ansatte i Vennesla kommune, Valnesfjord Helsesportssenter og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Jorunn H. Midtsundstad som har utviklet metoden, er skoleforsker og mamma til en gutt som har slitt med elevrollen sin og utfordret skolen, og til en jente som fikk det til og trivdes. Drop-In-metoden er utviklet for å veilede elever til en mer positiv elevrolle til beste for dem selv, klassen og læreren deres. Alt for ofte ser vi elever som ikke mestrer elevrollen og som mangler støtte til å skape forandringer for å få det bedre til. Foreldrene kan ikke gjøre den jobben, de er ikke på skolen i den klassen der deres barn ikke greier å innfri forventningene. Hun forteller: "Vi har sett at det som gir muligheter for forandringer er elevene selv. Det er faktisk ikke avhengig av elevenes hjem, Nære voksne i skolen kan støtte elevene gjennom veiledning. Dette er spesielt viktig når hjemmet ikke fungerer etter skolens forventinger. Min forståelse av inkludering handler om å støtte enkeltelever i deres plassering i deres klasse på deres skole, men også hvordan skoler best kan gi muligheter for elevers plassering". Nå arbeider hun videre med forskning på skoleorganisasjoners betydning i forskningsprosjektet School-In som er støttet av Norges Forskningsråd.

På nettsiden bidrar også følgende fagpersoner:

Anja Skaijå er utdannet sosionom. Hun arbeidet som leder av miljøarbeiderteamet i Vennesla kommune da nettsiden ble utviklet. Dette teamet består av ansatte som er barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer som er ansatt ved Moonlight aktivitetshus, NAV eller barnevernet. Teamet samordner kommunens forebyggende arbeid med barn og unge.

Jan Erik Espeerås er lærer og Anne Nilsen Sørli er sosiallærer og lærer. De var med i en gruppe med lærere som Anne ledet ved Skarpengland skole, der de prøvde ut Drop-In-metoden på hverandres elever. Etter hvert har også Jan Erik og Anne hatt kurs for skolens assistenter og fagarbeidere.

Tove P. Bergkvist er seniorrådgiver for Drop-In-metoden ved nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Da filmen ble laget jobbet hun ved Valnesfjord Helsesportssenter og hun medvirker i filmen som idrettspedagog. Hun har bidratt til å utvikle en variant av Drop-In-metoden for barn og unge som pendler mellom sykehus, (re)habiliteringsinstitusjoner og skolen.

Praktikere fra alle tre målgrupper har deltatt på et kurs, og har på denne måten fungert som referansegruppe for nettstedet. Deres respons og anvisninger har bidratt til endriger og presiseringer av innholdet.

Erik Veigård ved Videofabrikken, har laget filmene til nettsiden.