Trinn 1: Planlegging

Drop-In-metoden er utviklet sammen med elever som sliter litt med elevrollen sin. De har kanskje mistet den de pleide å gå sammen med, sliter med angst eller sinne, er stille og isolert, mistrives i klassen eller andre ting som ligner. Drop-In-metoden fokuserer ikke på problemer, men på den forandringen du ønsker deg. Metoden er utviklet for at læreren din eller en annen voksen skal kunne støtte deg i arbeidet med å oppnå den forandringen du ønsker.  Det er dine tanker og meninger som er utgangspunktet for planleggingen. Det kan du ser mer om i filmen under.

Drop-In metodens mål er å gå fra bekymring til forandring. Noen ganger er utgangspunktet for å etterspørre Drop-In-metoden voksnes bekymring for deg som elev, andre ganger er det kanskje du som elev som ønsker å få støtte til å få til en forandring. Uansett er det forandringen du ønsker deg som blir utgangspunktet for de jevnlige Drop-In samtalene sånn som du hører om i filmen som heter: Introduksjon.

Trinn 2: Introduksjon

Hvis du lurer på hvordan samarbeidet foregår, kan du se på filmen som heter: Oppfølging.

Trinn 3: Oppfølging

Samtalene og øvelsene du gjør mellom hver samtale vil hjelpe deg til å få til forandring, men før jul og før sommeren må dere se etter hvor langt dere har kommet. Det hører du om i filmen under.

Trinn 4: Oppsummering

Når forandringen er oppnådd, avsluttes samarbeidet omkring Drop-In-metoden, men det er noe du må huske på før dere avslutter.

Trinn 5: Avslutning

Hvis du vil vite hvordan lærere og skoleledere, helse-, sosial- og miljøarbeidere og ansatte i spesialisthelsetjenesten skal jobbe med metoden, kan du se på deres sider på dette nettstedet.