Læreren er bekymret for Jonas fordi han har en elevrolle som de andre guttene i klassen ikke aksepterer. Han er utenfor, og prøver hele tiden å få være med de andre. Læreren kan fortelle at han sladrer på de andre guttene, at han går til angrep på dem, vil lekesloss selv om de andre har sluttet med det og han truer med å fortelle det guttene gjør til læreren. Læreren informerer hjemmet og Drop-In medarbeideren kan møte Jonas for første samtale. Hun formulerer bekymringen for å kunne fortelle den til Jonas og høre hva han synes om sin egen situasjon.

Introduksjon

Når Drop-In medarbeideren forteller om lærerens bekymring, begynner Jonas å fortelle om hvordan guttene i klassen stenger han ute og er ekle med han. Han vet at læreren har snakket med de andre om det, men han synes ikke det hjelper noe. Hvordan skulle du ønske at det var? spør Drop-In medarbeideren. Jonas sier at han ønsker å være en av gutta. «At jeg kan gå ut i friminuttet sammen med dem og stå og prate med dem og kanskje ta følge hjem».  Drop-In medarbeideren vet at for å få til en sånn forandring må Jonas se etter hva de andre i akkurat hans klasse gjør og prøve å gjøre noe av det samme. Derfor spør hun Jonas om hvem han mener er den mest populære i klassen. Jonas svarer: Mikkel. Drop-In medarbeideren har spurt læreren på forhånd om hun har noen gode forbilder i klassen og hun nevnte også Mikkel. Hun ber Jonas se etter hva Mikkel gjør når han går fra timen og ut til friminutt. Hva gjør han, hva sier han? Det skal Jonas finne ut til neste gang, derfor skriver hun det ned i loggen sånn at de husker å snakke om det om en uke når de møtes igjen.

Oppfølging

Neste gang kan Jonas fortelle at han har sett etter hva Mikkel gjør. Han tar ofte tak i Mats og begynner å prate om fotball. Ok, kan du gjøre noe som ligner?, spør Drop-In medarbeideren. Jonas vet ikke, han interesserer seg ikke for fotball. Nei, er du med i en fritidsaktivitet? Ja, Jonas er med på speider, bowling og på fritidsklubben. Drop-In medarbeideren spør om det er noen i klassen som er med på noen av disse aktivitetene og Jonas sier at det er to gutter som er med på speideren og noen ganger på fritidsklubben. Jonas får som øvelse at han skal ta tak i den ene når timen er slutt og si noe om speideren. De planlegger at han skal begynne å snakke om speiderleiren som de skal på til sommeren. Han skal også forsøke å ta kontakt med den andre gutten og snakke med han om fritidsklubben. Dette er to konkrete øvelser som Jonas skal prøve til neste gang de møtes.

Jonas og Drop-In medarbeideren møtes en gang i uken og Jonas gjør øvelsene og blir bedre til å ta kontakt og kunne være sammen med de andre i friminuttet. De snakker også om dette med sladring når man vil være en av gutta, men etter hvert som Jonas mestrer elevrollen blir dette veldig lite aktuelt for Jonas. Han har ikke så mye å klage på lenger og trives bedre. Jonas har høye ambisjoner og vil gjerne være den mest populære, men etter hvert blir han godt fornøyd med at han som regel har en eller to å gå sammen med i friminuttene og at han av og til har noen å ta følge med hjem.

Oppsummering

Ved oppsummeringen før sommeren er Drop-In medarbeideren og Jonas enige om at det har skjedd forandringer med elevrollen hans og at han er mer en av gutta nå enn da det startet. Læreren har også merket positive forandringer. Jonas synes det er bra, men han ønsker seg egentlig å ha noen faste venner i klassen. De bestemmer seg for å jobbe videre med dette neste semester. Jonas øvde seg videre på hvordan han kunne ta kontakt på en måte som de to guttene likte og hva han kunne si for at de kunne bli interesserte

. Han lærte at det kan være svært forskjellig fra person til person og at han måtte finne ut hva de likte, for å kunne være en venn.

Avslutning

Jonas fikk til å være en av gutta og han fikk også to gutter som han kunne se på som sine venner. De kunne også være litt sammen på fritiden hjemme. Jonas ble etter hvert fornøyd med sin rolle og erfarte hvordan han kunne forandre sin egen situasjon.