Ønsker om forandring fra elever:

«Jeg ønsker meg en venn», jente 6.kl

«Jeg vil bli en av gutta i klassen», gutt 8.kl

«Jeg vil tørre å si fra», jente 5.kl

«Jeg vil slutte å fly på de andre», gutt 4.kl.

«Jeg vil få kontroll på sinnet mitt», gutt 6.kl

«Jeg vil slutte å forstyrre meg selv», jente 8.kl

«Jeg vil begynne å gjøre lekser», gutt 10 kl.

«Jeg vil klare å følge med», gutt 4.kl.

Modellæring for å få ideer til øvelser: 

Se litt etter hva Eirik (som er den mest populære gutten i klassen) gjør når han går fra timen til friminutt, hvordan får han med seg de andre. Kan du gjøre noe som ligner?

Se litt etter hva Kristin (som er den flinkeste jenta i klassen) gjør når læreren underviser, hvordan sitter hun på pulten, hva gjør hun? Hva gjør du som er likt og forskjellig?

Se litt etter hva Mats gjør (han klarer overgangen fra friminutt til undervisning bra) når friminuttet er slutt og han gjør seg klar for undervisning. Kan du gjøre noe som ligner?

Se litt etter hva de andre guttene snakker om i friminuttet, kan du si noe som ligner?

Se litt etter hva de som får være først sier og gjør. Kan du prøve å si det samme?

Øvelser for å få til forandring:

Jeg skal øve meg på å si: «Jeg vil være først denne gangen».

Jeg skal øve meg på å gå rolig inn i klasserommet, rett bort til pulten min, sette meg ned og ta opp bøkene.

Jeg skal øve meg på å spørre den jeg helst vil gå sammen med i friminuttetom hun vil være med på å gjøre noe jeg vet hun liker i friminuttet.

Jeg skal øve meg på å gå bort fra de andre til sykkelskuret, når jeg blir så sint at jeg vil slå.

Jeg skal øve meg på å si fine ting til andre og se etter om de blir glade.

Jeg skal øve meg på å rekke opp hånda og tørre å svare på spørsmål.

Jeg skal øve meg på å lese til en prøve over flere dager.

Jeg skal øve meg på å si fra til de andre guttene selv, og ikke gåtil læreren med en gang.

Jeg skal øve meg på å følge med på det læreren sier selv om det er kjedelig. Først skal jeg prøve å klare fem minutter, så ti og så lenger og lenger.

Jeg skal øve meg på å sitte rolig ved min pult, først fem minutter, så ti minutter og så lenger og lenger.

Jeg skal øve meg på å se Josef i øynene og si: "Jeg liker ikke at du erter meg".

Beskrivelser av forandringer:

«Jeg har jo blitt mer motivert for skolearbeid da …» (Gutt, 10. klasse).

«Føler ikke det hjelper noe. Eller, jo litt, jeg har jo gjort det jeg ble bedt om og det har jo virket». (Gutt, 8.klasse).

«Ja, jeg synes det har blitt bedre – alle kan være venner» (Jente, 7. klasse).

«Det er fortsatt vanskelig, men har blitt lettere» (Gutt, 7. klasse).

«Før var jeg litt lei meg og litt redd – nå er jeg glad og har Cathrine» (Jente, 6. klasse).

«Jeg får en sånn god følelse inni meg når jeg klarer å si fra» (Jente, 5. klasse).

«Før sa jeg ofte stygge ting til lærerne – nå sier jeg fine ting fordi jeg ser at de blir glade. Også sier de fine ting til meg også» (Gutt, 4. klasse).