Planlegging

Svein har en funksjonsnedsettelse som gjør at han ikke løper like fort som andre. Far har fått brosjyren om Drop-In metoden. Han ønsker Drop-In samtaler for at Svein skal bli motivert til andre aktiviteter enn fotball. Det er fordi Svein liker å spille fotball på skolen, men begynner å henge etter og opplever at han ikke får pasninger fra de andre. Det synes Svein er sårt, og han blir lei seg. Lærer er bekymret fordi Svein er litt uselvstendig. Lærer har stilt større krav til Svein etter hvert, og det er framgang! Svein bruker mye energi på det han skal gjøre, dermed blir dagene krevende.

Introduksjon

Drop-In medarbeideren forteller om lærers bekymring, og om fars ønske. Hun spør Svein om han kjenner seg igjen, og om det er noe han kan tenke seg å endre."Jeg vil spille fotball", sier Svein. Hans ønske om endring er at de andre skal sentre mer til han når de spiller fotball på skolen. "Hva kan du gjøre for at det kan skje"? "Læreren skal si i fra at de andre skal sentre", sier Svein. "Når du er 12 år må vi finne andre løsninger enn å be læreren om å snakke til klassekompisene dine", sier Drop-In medarbeideren. Svein synes det er best hvis læreren ordner opp. Samtalen fortsetter om ulike ting Svein kan gjøre for at de andre skal sentre: plassering på banen, egnet fottøy for ikke å skli, være keeper, og spille ball sammen noen få utenfor ballbingen. Svein ønsker å spille sammen med de andre i ballbingen. "Det er det som er gøy", sier Svein! Det andre har han prøvd, sier han.

"Det er bra at du tør å spille fotball selv om du ikke løper like fort eller på samme måte som andre. Å ha den gutsen som du har er fint"! Drop-In medarbeideren forklarer Svein hva «guts» er, og Svein nikker gjenkjennende. Svein fikk i øvelse å rope det samme som de andre i klassen roper når de vil ha pasninger: «Hei, sentre her!» Han fikk i øvelse å prøve det i gymsalen på rehabiliteringssenteret om ettermiddagen.

Oppfølging

Neste samtale, spør Drop-In medarbeideren Svein hvordan det gikk med øvelsen. Han hadde greid øvelsen fint! De snakket om hva Svein kan gjøre når han opplever at de ikke sentrer til han. "Du er så sterk inni deg at du ikke trenger å si fra til læreren dersom pasningene ikke kommer med en gang", sier Drop-In medarbeideren. "Det har du vist på habiliteringsoppholdet". Svein er nå klar til å prøve seg sammen med klassen hjemme på sin lokalskole. Drop-In medarbeideren bruker loggen når hun skriver Svein sitt ønske om endring i rapporten, hva han har øvd på, og hvor mye som gjenstår. Rapporten sendes fra institusjonen til hjem og skole. Hvilken metode som er brukt beskrives også.

Samtaler etter habiliteringsoppholdet gjennomføres via Skype:

Svein sier: "Jeg skåret et bra mål i dag, jeg skøyt fra vingen! Det var rå-artig - men forrige gang fikk jeg ikke noen pasninger, det kjentes ikke noe godt ut inni meg, men jeg sa det ikke til læreren"! "Når du spiller så mye fotball vil du kanskje oppleve noen dager hvor det ikke går like greit". De var enige om at det var vanlig for alle fotballspillere. Svein hadde også stått i mål og erfart at han ikke ble like sliten som når han spiller ute på banen. Han får samme øvelse flere ganger. Drop-In medarbeideren støtter og veileder, og Svein sier at han skjønner mer av hvordan det er å være fotballspiller nå, men han synes fortsatt det er vanskelig.

Oppsummering

Drop-In medarbeideren forteller læreren hva Svein har jobbet medÅ få flere sentringer på fotballbanen. Opprinnelig ville Svein at læreren skulle løse dette, men nå sier Svein: "Nå skal jeg ikke si i fra før til sommeren!" Læreren har observert at Svein er blitt mer selvstendig og han roser Svein for jobben han har gjort, og de to avtaler å fortsette samtalene på skolen.

Avslutning

Læreren til Svein fortsetter arbeidet med Drop-In metoden og avslutter når forandringen er oppnådd. For Svein handlet det om at de andre skulle sende flere pasninger, men for Drop-In medarbeideren og læreren handler det ogsåom å bruke dette ønsket til å oppnå at Svein blir mer selvstendig og på den måten få en bedre elevrolle i klassen sin.