Renate har en utvikling som bekymrer hennes lærer. Hun har vært svært populær i klassen, men har nå begynt å slå de andre jentene og hun utløser ofte konflikter i jentegruppa i klassen. Læreren informerer foreldrene og Drop-In medarbeideren kan planlegge første møtet med eleven. Denne planleggingen går først og fremst ut på å få læreren til å fortelle om hvordan Renate sin elevrolle er i klassen. Det er også lurt å spørre læreren om det er noen jenter i klassen som takler det sosiale på skolen bra, og som Renate kan bruke som modeller for å få til det hun ønsker seg. Når dette er gjort, vet Drop-In medarbeideren nok til å skrive ned en konkret bekymring som kan formidles til eleven.

Introduksjon

Når Renate kommer inn i grupperommet på skolen sin for å møte Drop-In medarbeideren, er hun litt redd. Drop-In medarbeideren forsikrer om at hun er der for å hjelpe henne fordi læreren er bekymret for henne. Drop-In medarbeideren forteller om bekymringen og spør om de to skal samarbeide for å få til en forandring. Renate vil det og de begynner å snakke sammen om hvilken forandring hun ønsker seg. Renate ønsker seg å ha noen å gå sammen med i friminuttene. De er enige om å samarbeide om den forandringen og avtaler når de skal møtes neste gang.

Oppfølging

På neste møte foreslår Drop-In medarbeideren hvordan Renate kan spørre andre elever om å gå ut i friminuttet. Hun sier: "Jeg lurer på hvem du helst vil være sammen med i friminuttet her på skolen"? Renate sier Maren. "Hva liker Maren best å gjøre når det er friminutt"? Renate sier at Maren liker å balansere. "Når timen slutter og dere skal gå ut i skolegården, kan du spørre om Maren vil være med ut å balansere"? "Ja", sier Renate. "Men hvis Maren sier nei, hvem vil du helst være sammen med da"? "Ida", sier Renate. "Hva liker Ida best å gjøre ute"? "Runse" (huske), sier Renate. "Kan du spørre Ida om dere skal gå ut å runse når det blir friminutt"? "Ja", sier Renate. "Men hvis Ida sier nei da, hvem kan du spørre da"? "Kristine", sier Renate. Hun liker best å leke sisten. "Fint, kan du spørre henne om det"? "Ja", sier Renate. "Så fint, nå har vi en plan. Jeg vil gjerne møte deg igjen neste uke på dette rommet på samme tid. Vil du det"? "Ja", sier Renate. "Da er jeg veldig spent på hvordan det har gått å spørre de andre jentene om de vil gå sammen med deg i friminuttet. Tror du at du klarer det"? Renate smiler og nikker og går ut av rommet.

Drop-In medarbeideren foreslår en helt konkret hva hun kan si når hun skal spørre de andre jentene i klassen om å gå sammen i friminuttet. Hun passer på at hun spør dem om noe hun vet at de liker å gjøre, og hun passer på at Renate har en plan b hvis hun blir avvist. Hvis en svarer nei, skal hun spørre en annen. På den måten har hun flere hun kan spørre. Drop-In medarbeideren skriver logg og på neste ukes møte, spør hun om hvordan det gikk. Renate svarer at det går bra og at hun har noen å gå sammen med i friminuttene.

Oppsummering

Oppsummeringsmøter avholdes vanligvis ved slutten av et semester, før sommeren eller før høsten, men for Renate ble forandringen oppnådd på kortere tid. Når forandringen var oppnådd avsluttet de Drop-In tiltaket.

Avslutning

Drop-In medarbeideren ba Renate oppsummere forandringen. Hun sa: "Før var jeg redd og litt lei meg, nå er jeg glad og har fått Kristine som venn". Læreren og moren til Renate beskriver Renate som en ny jente som er glad og trives i klassen sin.