Planlegging

Læreren er bekymret for Philip fordi han ikke er inne i klasserommet, men ute på et grupperom med en assistent. Avtalen er at han skal være inne i klassen i enkelte timer, men da har han en så vanskelig oppførsel at det som regel ender med at han må gå tilbake på grupperommet. I friminuttene er Philip bare sammen med de som er yngre enn han. Når han ikke er inne i timene er det vanskelig å få noen i egen klasse å gå sammen med i friminuttet. Læreren bestemmer seg for å anvende Drop-In metoden selv og informerer foreldrene om tiltaket. Læreren omtales i det videre som Drop-in medarbeideren.

Introduksjon

Drop-In medarbeideren begynner første møtet med å fortelle Philip at hun er bekymret fordi han ikke klarer å være inne i klasserommet. Hun sier at det er vanskelig for han å få venner og noen å gå sammen med i friminuttet når han ikke er i klasserommet. Drop-In medarbeideren foreslår for Philip at de kan jobbe sammen for å få til en forandring. Philip skal øve seg på å gå inn i et rom, sitte ved pulten sin og jobbe med sine bøker på sin pult. På den måten skal han klare å gjøre det samme i klasserommet. Philip ønsker seg denne forandringen. Han vil være i klassen med de andre. Til neste gang får Philip i oppgave å øve seg på å sitte på sin stol og jobbe med oppgaver sammen med assistenten på grupperommet. Læreren skriver logg fra møtet og følger opp øvelsene i neste møte.

Oppfølging

Når Drop-In medarbeideren og Philip møtes til Drop-In samtale neste gang, øver de på hvordan Philip skal gå rett bort til pulten, sette seg ned og ta opp bøkene. Han sitter ved pulten og skriver og tegner mens Drop-In medarbeideren forteller om en av elevene i klassen som oppfører seg sånn som det er forventet. Philip lytter og de møtes flere ganger på grupperommet før Philip er klar for å prøve å være i klasserommet. Philip begynner med en time og øker etterhvert tiden han klarer å være i klasserommet.

Oppsummering

Når Drop-in medarbeideren og Philip oppsummerer før sommeren er de enige om at han klarer bedre å være i klasserommet, men utfordringen er overgangene fra time til friminutt. Dette blir fokuset for samarbeidet i høstsemesteret. Philip må øve for å få det til og assistenten skal hjelpe han med det en stund til. Han må også øve på å ta kontakt å gå sammen med en annen ut i friminuttet. Læreren setter i gang aktiviteter i skolegården for at Philip og de andre i klassen får erfaringer med at han får de til. Han trenger å få ny tillit som klassekamerat i klassen sin. Etter hvert får Philip en elevrolle som tolereres i klassen, klassen får arbeidsro og Philip opplever mestring.

Avslutning

Philip er en av de elevene som trenger mye oppfølging for å endre elevrollen. Han har mye erfaring med ikke å få det til, og det tar tid å endre så mange uheldige strategier. Da Philip sluttet på barneskolen og begynte på ungdomsskolen forsøkte læreren å få skolen til å sørge for Drop-In støtte til Philip. Det klarte ikke ungdomsskolen, men etter hvert spurte Philip selv etter Drop-In. Nå har han faste Drop-In samtaler med en miljøarbeider og  trives bedre på skolen.