Psykisk helse i skolen

Helsedirektoratet har hatt et satsningsområde: Psykisk helse i skolen. På dette nettstedet finner du informasjon: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolen

Mental helse

På nettstedet til Mental helse finner du informasjon om deres arbeid for å fremme økt åpenhet og forebygging av psykiske helseplager. De har årlig informasjon rundt om på skolene i Norge. https://www.mentalhelse.no/

Metoden Fritid med Bistand

For elevene som får tilbud om Drop-In metoden kan fritidsarenaen også være et område der de trenger støtte i sin individuelle inkludering. Metoden Fritid med Bistand anvendes i mange av landets kommuner i dag. https://www.fritidmedbistand.no

Fritid for alle

Fritid for alle er et nasjonalt nettsted som samler opp kunnskap om arbeidet med å tilrettelegge fritid for andre. https://www.fritidforalle.no

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser - NKBUF

Nettsidene: dropinmetoden.no, fritidmedbistand.no og fritidforalle.no følges opp av nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser - Aktiv Ung. Kompetansetjenesten er opptatt av å samle kompetanse på hva som skal til for at alle barn og unge til tross for ulikhet kan være aktive og deltagende på samfunnets ulike arenaer. https://www.nkbuf.no

Barneombudet

Barneombudet er barn og unges talsperson. Varneombudet jobber for barns rettigheter. https://barneombudet.no/