I arbeidet med Drop-In metoden har det blitt utviklet et skjema som brukes til å notere fra hver samtale med elevene. Hensikten er å sikre progresjon i elevens forandringsprosess.

Last ned loggskjemaet.

Microsoft Word - Drop-In-logg.docx