Læreren er bekymret for Live fordi hun mener hun ikke gjør så godt hun kan med skolearbeid. Hun synes hun virker uinteressert og lei.  Læreren vet at det er problemer hjemme og hun har forsøkt mange ting for å få Live mer interessert, men det er vanskelig. Hun opplever at Live har mer enn nok med hjemmesituasjonen. Likevel ser hun at det er Live som taper på at hun som lærer tenker sånn, derfor vil hun forsøke Drop-In-metoden for å få til forandring. Hun informerer foreldrene og avtaler et møte med Live.

Introduksjon

Drop-In medarbeideren (læreren) forteller Live at hun er bekymret fordi hun virker uinteressert og ser at hun ikke får bedre karakterer enn på laveste nivå. "Jeg tror du kan mye bedre enn dette og vil gjerne hjelpe deg med det. Du har jo sagt du har lyst til å komme inn på media og kommunikasjon på videregående, da må du ha bedre karakterer". Ja, Live skjønner det, men hun synes det er vanskelig og hun forklarer det med forhold hjemme og at pappa er fornøyd med karakterene hennes. Drop-In medarbeideren spør om Live vil gjøre et forsøk og samarbeide med henne om det. Live sier ja, og hun får sin første oppgave. Hun skal se etter hvordan Kristin som er den flinkeste eleven i klassen jobber på pulten sin og hvordan hun følger med når læreren snakker. Læreren som selv er Drop-In medarbeideren fører logg over øvelser og erfaringer.

Oppfølging

Drop-In medarbeideren og Live møtes flere ganger på grupperommet og Live ser etter hva andre elever gjør i klassen og øver seg på å gjøre det samme. Hun får også hjelp til å planlegge lekselesing og hvordan hun kan øve til prøver over flere dager. Drop-In medarbeideren samarbeider også godt med far og han støtter Lives innsats og er ikke lenger så fornøyd med lave karakterer. Dette motiverer Live.

Oppsummering

Før sommeren kan de oppsummere at Lives innsats har resultert i bedre karakterer. De er forbedret i noen fag og andre ikke. Live har forandret sin elevrolle og skal fortsette å jobbe på denne måten i neste semester også, men læreren skal kun følge opp i timene og ikke i spesielle Drop-In møter. Når de ser tilbake på loggene ser de alle de øvelsene Live har gjort og hun ser hvordan hun har klart å forandre rollen sin på ganske kort tid.

Avslutning

Drop-In avsluttes, men læreren følger opp eleven ved å opprettholde Lives nye strategier gjennom beskjeder og påminnelser, i elevsamtaler og foreldrekonferanser.