Husk at Drop-In medarbeideren kan være både lærer og sosiallærer, helse- og miljøarbeider eller ansatt i spesialisthelsetjenesten. Hvilken elev vil du lese om?

Sofie 6. trinn: Fra usynlig til tydelig

Philip 6. trinn: Fra grupperom til klasserom

Renate 6. trinn: Fra konflikter til vennskap

Arne 7. trinn: Fra svakest til sterkere

Svein 7. trinn: Fra avhengighet til mer selvstendighet

Live 8. trinn: Fra lave til høyere karakterer

Jonas 8.trinn: Fra sladrehank til en av gutta

Vilde 10. trinn: Fra skulking til lekselesing