Her finner du fortellinger om arbeid med Drop-In metoden ovenfor ulike elever. De skal skape gjenkjennelse og gi ideer til ditt eget arbeid med metoden. Husk at Drop-In medarbeideren kan være både lærer og sosiallærer, helse- og miljøarbeider eller ansatt i spesialisthelsetjenesten. Hvilke elev vil du lese om?

Renate 6. trinn: Fra konflikter til vennskap

Vilde 10. trinn: Fra skulking til lekselesing

Jonas 8.trinn: Fra sladrehank til en av gutta

Philip 6. trinn: Fra grupperom til klasserom

Live 8. trinn: Fra lave til høyere karakterer

Sofie 6. trinn: Fra usynlig til tydelig

Svein 7. trinn: Fra avhengighet til mer selvstendighet

Arne 7. trinn: Fra svakest til sterkere