Ved ønske om kurs, ta kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser ved Tove P. Bergkvist på mobil 47 66 99 16 eller e-post tove.bergkvist@vhss.no .

Evalueringsskjema/ kurs: